Xe tải Q-Series (1.9T - 3T)

Xe Tải Isuzu QKR270 2.790 Tấn Thùng Lửng

2,8 tấn
4,360 x 1,870 x 1,770 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 175,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR210 2.250 Tấn Xe Chở Kính

2,2 tấn
4380 x 1,860 x 425 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 200.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR210 2.3 Tấn Thùng Composite

2,3 tấn
4,370 x 1,870 x 1,870 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 190.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR270 2.5 Tấn Thùng Mui Bạt

2,5 tấn
4,380 x 1,850 x 1,770 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 200,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt

1,9 tấn
3570*1860*675/1900 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 250.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Thùng Lửng

1,9 tấn
3600*1870*460/-- mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 160.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Thùng Kín

1,9 tấn
3580*1850*1990 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 160.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Lạnh Lamberet

1,9 tấn
4220*1770*1810 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 350.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR270 2.4 Tấn Thùng Kín

2,4 tấn
4,360 x 1,870 x 1,770 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 175,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Kín

1,9 tấn
4450 x 1,870 x 1,890 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 175.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Lạnh Quyền

1,9 tấn
4270 x 1810 x 1780 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 228.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR210 2.3 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Inox Hòa Phúc

2.3 tấn
4,450 x 1,850 x 1,890 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 200.000.000 triệu nhận xe