Xe tải

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 1.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 2.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 1.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 2.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ
Xe đầu kéo

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 1.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 2.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 1.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 2.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ
Xe chuyên dụng

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 1.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 2.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 1.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4A 2.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
  • Giảm 100% phí trước bạ