Xe tải N-Series (3.1T - 5.9T)

Xe Tải Isuzu NQR550 5 Tấn Thùng Mui Bạt

5 tấn
5720*2090*725/2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5.350 Tấn Thùng Đông Lạnh

5,4 tấn
5570*2050*2020 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 250.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5.5 Tấn Thùng Kín

5.5 tấn
6130*2090*2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5 Tấn Thùng Kín

5 tấn
5700*2135*2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe tải Isuzu NPR400 3.5 Tấn Thùng Kín

3,9 tấn
5150*1900*2135 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu NPR400 3.5 Tấn Thùng Đông Lạnh

3.5 tấn
5020*1870*2000 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ  300,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5.4 Tấn Thùng Đông Lạnh

5,4 tấn
6120*2020*2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 250.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu NPR400 3.5 Tấn Thùng Mui Bạt

3.5 tấn
5150*1900*2135 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225.000.000 triệu

Xe tải ISUZU NQR550 3.3 Tấn Xe Chở Xe

3,3 tấn
5740*2050*/-- mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 360.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5 Tấn Thùng Mui Bạt

5,7 tấn
6120*2110*2050/-- mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu NPR400 3.9 Tấn Thùng Composite

3,9 tấn
5070*2000*1900/-- mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước từ 250,000,000 triệu