Xe tải ISUZU Q-Series

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.9 Tấn Thùng Bạt

550.000.000
2,9 tấn
4330 x 1750 x 1750 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 1.4 Tấn Thùng Kín

550.000.000
1,4 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Kín

550.000.000
2,4 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.9 Tấn Thùng Kín

550.000.000
2,9 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ