Xe tải ISUZU F-Series

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 15.5 Tấn Thùng Lửng

1.646.000.000
15,5 tấn
7700 x 2350 x 535 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 15.5 Tấn Thùng Mui Bạt

1.667.000.000
15,5 tấn
7700 x 2350 x 2150 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 14.8 Tấn Thùng Kín

1.671.000.000
14,8 tấn
7700 x 2350 x 635 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 15.5 Tấn Thùng Lửng

1.712.000.000
15,5 tấn
9300 x 2350 x 2300 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 15 Tấn Thùng Mui Bạt

1.739.000.000
15 tấn
9300 x 2350 x 2150 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 14.8 Tấn Thùng Kín

1.745.000.000
14,8 tấn
9600 x 2350 x 2300 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ