5,7 tấn

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5.7 Tấn Thùng Mui Bạt

798.000.000
5,7 tấn
5700 x 2135 x 735/2050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5.7 Tấn Thùng Kín

799.000.000
5,7 tấn
5,700 x 2,135 x 2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5.7 Tấn Thùng Mui Bạt

844.000.000
5,7 tấn
6,150 x 2,135 x 735/2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5.7 Tấn Thùng Kín

847.000.000
5,7 tấn
6,150 x 2,135 x 2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ