16 tấn

Xe tải Isuzu FVR34LE5

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 4300

Xe tải Isuzu FVR34QE5

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 5,560
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FVR34UE5

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 6,600
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FVR34VE5

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 7,050
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FVR34UE4

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 6600
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FVR34SE4

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 6160
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FVR34QE4

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 5560
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FVR34LE4

16 tấn
Chiều dài cơ sở: 4300
 
  • Giảm 50% phí trước bạ