Xe tải ISUZU Q-Series

Xe tải Isuzu QLR77FE4 1.9 Tấn Thùng Kín

516.000.000
1,9 tấn
3,600 x 1,870 x 1,870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
2,4 tấn
3570 x 1740 x 425/---  mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Kín

500.000.000
1,4 tấn
3510 x 1760 x 1890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.9 Tấn Thùng Kín

500.000.000
1,9 tấn
3580 x 1730 x 1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Kín

500.000.000
2,4 tấn
3580 x 1730 x 1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Lửng

537.000.000
2,4 tấn
4390 x 1740 x 425/--- mm
 • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 3 Tấn Thùng Lửng

537.000.000
3 tấn
4330 x 1750 x 480 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 1.4 Tấn Thùng Bạt

550.000.000
1,4 tấn
4330 x 1730 x 735/1900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Bạt

550.000.000
2,4 tấn
4330 x 1750 x 735/1900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ