Xe tải ISUZU Q-Series

Xe Tải Isuzu QKR270 Thùng kín

2,4 tấn
4,380 x 1,860 x 1,770
 • Giảm 50% phí trước bạ

XE TẢI ISUZU QKR270 2t4 thùng kín

2,4 tấn
4380 x 1,860 x 1,770 mm (kích thước lòng thùng)
 • Giảm 50% phí trước bạ

XE TẢI ISUZU QKR210 1.9 TẤN THÙNG KÍN

586.000.000
1,9 tấn
4450 x 1,870 x 1,890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Lạnh

785.000.000
1,9 tấn
4450 x 1950 x 1950/680  mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR210 2.2 Tấn Thùng Mui Bạt bửng nhôm

2.3 tấn
4,450 x 1,850 x 1,890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Inox

1,9 tấn
4,360 x 1,870 x 1,890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Nhôm Hòa Phúc

1,9 tấn
4350 x 1880 x 1890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Xe Ben 2,5 khối

1,9 tấn
2.900x1.580x540 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR230 2.2 Tấn Thùng Lạnh

1,9 tấn
3520*1810*1780 (lọt lòng)
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu – QKR – QLR77FE4A – CABIN SÁT-XI

1,9 tấn
 
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR270 Xe cứu hộ sàn trượt chở xe Isuzu

1.2
4090 x 1880 x -/- mm
 • Giảm 50% phí trước bạ