3.5 tấn

Xe tải Isuzu NPR400 thùng kín

3.5 tấn
5150*2135*1900
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu NPR400 thùng đông lạnh

3.5 tấn
5020*2000*1870
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu NPR400 mui bạt

3.5 tấn
5150*2135*1900
  • Giảm 50% phí trước bạ

xe ISUZU NPR400 xe tải 3t5 thùng composite

3.5 tấn
5150*2080*1900
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Lửng

718.000.000
3.5 tấn
5,150 x 2,135 x 480 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Kín

736.000.000
3.5 tấn
5150 x 2070 x 1890 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Mui Bạt

736.000.000
3.5 tấn
5,150 x 2,020 x 690/1,860 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ