Thùng mui bạt

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt

688.000.000
1,9 tấn
4450 x 1880 x 735/1870 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 3 Tấn Thùng Mui Bạt

688.000.000
3 tấn
4450 x 1880 x 735/1780 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Mui Bạt

736.000.000
3.5 tấn
5,150 x 2,020 x 690/1,860 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 4 Tấn Thùng Mui Bạt

736.000.000
4 tấn
5,150 x 2,135 x 735/1,900 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5.7 Tấn Thùng Mui Bạt

798.000.000
5,7 tấn
5700 x 2135 x 735/2050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Bạt

798.000.000
5 tấn
5,700 x 2,135 x 735/2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5.7 Tấn Thùng Mui Bạt

844.000.000
5,7 tấn
6,150 x 2,135 x 735/2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Mui Bạt

844.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 735/2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ