Thùng lửng

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Lửng

674.000.000
1,9 tấn
4390 x 1860 x 425/--- mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Lửng

718.000.000
3.5 tấn
5,150 x 2,135 x 480 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 4 Tấn Thùng Lửng

718.000.000
4 tấn
5150 x 2135 x 480 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Lửng

781.000.000
5 tấn
5720 x 2090 x 525 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 6 Tấn Thùng Lửng

826.000.000
6 tấn
6,150 x 2,135 x 535 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Lửng

826.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 535 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ