Thùng lửng

Xe Tải Isuzu FRR650 xe cẩu Tadano

5 tấn
6130*2350*570
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.7 Tấn Thùng Lửng

923.000.000
6,7 tấn
6750 x 2350 x 535 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 9 Tấn Thùng Lửng

1.338.000.000
9 tấn
7250 x 2350 x 635 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8.5 Tấn Thùng Lửng

1.372.000.000
8,5 tấn
8170 x 2350 x 635mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34UE4 8 Tấn Thùng Lửng

1.398.000.000
8 tấn
9600 x 2350 x 635 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 15.5 Tấn Thùng Lửng

1.646.000.000
15,5 tấn
7700 x 2350 x 535 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 15.5 Tấn Thùng Lửng

1.712.000.000
15,5 tấn
9300 x 2350 x 2300 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ