Thùng mui bạt

Xe Tải Isuzu FRR650 6.5 Tấn Thùng Mui Bạt

6,5 tấn
6700 x 2300 x 780/2065 mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 280.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 8.1 Tấn Thùng Mui Bạt

8 tấn
8170*2350*2150/735mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 400.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 7.5 Tấn Thùng Mui Bạt

7.5 tấn
9500*2370*2150/875 mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 400.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVM1500 15 Tấn Thùng Mui Bạt

1,9 tấn
9300*2350*2150/730 mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 520,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu FRR650 6.5 Tấn Thùng Mui Bạt

6,5 tấn
6680 x 2320 x 770*2060 mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 280.000.000 triệu