Thùng mui bạt

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.5 Tấn Thùng Mui Bạt

941.000.000
6,5 tấn
6750 x 2350 x 2060 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 8.7 Tấn Thùng mui bạt

1.358.000.000
8,7 tấn
7250 x 2350 x 735/2150 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8 Tấn Thùng Mui Bạt

1.394.000.000
8 tấn
8170 x 2350 x 735/2150 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34UE4 7 Tấn Thùng Mui Bạt

1.423.000.000
7 tấn
9500 x 2350 x 735/2150 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 15.5 Tấn Thùng Mui Bạt

1.667.000.000
15,5 tấn
7700 x 2350 x 2150 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 15 Tấn Thùng Mui Bạt

1.739.000.000
15 tấn
9300 x 2350 x 2150 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ