Thùng đông lạnh

Xe Tải Isuzu NQR550 5.350 Tấn Thùng Đông Lạnh

5,4 tấn
5570*2050*2020 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 250.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 7.7 Tấn Thùng Đông Lạnh

7.7 tấn
6850*2320*2310 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 400.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVM1500 14 Tấn Thùng Đông Lạnh

14 tấn
9100 x 2320 x 2310 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 500.000.000 triệu

Isuzu D-Max UTZ 1.9L 4X4 Thùng Đông Lạnh

750 kg
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 60%
 • Trả trước chỉ từ 300.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Lạnh Lamberet

1,9 tấn
4220*1770*1810 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 350.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FRR650 5.9 Tấn Thùng Đông Lạnh

5,8 tấn
6470 x 2065 x 2120 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 400.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu NPR400 3.5 Tấn Thùng Đông Lạnh

3.5 tấn
5020*1870*2000 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ  300,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5.4 Tấn Thùng Đông Lạnh

5,4 tấn
6120*2020*2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 250.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Lạnh Quyền

1,9 tấn
4270 x 1810 x 1780 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 228.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR230 2.2 Tấn Thùng Lạnh

2,2 tấn
3520*1810*1780 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 300.000.000 triệu nhận xe