5 tấn

Xe Tải Isuzu FRR650 xe cẩu Tadano

5 tấn
6130*2350*570
  • Giảm 50% phí trước bạ

xe tải ISUZU NQR550 thùng kín

5 tấn
6120*2090*2050
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Lửng

781.000.000
5 tấn
5720 x 2090 x 525 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Bạt

798.000.000
5 tấn
5,700 x 2,135 x 735/2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Kín

799.000.000
5 tấn
5,700 x 2,135 x 2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Lửng

826.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 535 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Mui Bạt

844.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 735/2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Kín

847.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 2,050 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ