1,9 tấn

Xe tải Isuzu 230 1t9 thùng kín

1,9 tấn
3580*1850*1990
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 tấn thùng lạnh Lamberet

1,9 tấn
4220*1810*1770
 • Giảm 50% phí trước bạ

XE TẢI ISUZU QKR210 1.9 TẤN THÙNG KÍN

586.000.000
1,9 tấn
4450 x 1,870 x 1,890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

[Góc Thanh Lý] Xe Tải Isuzu QKR270 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Nâng

585.000.000 485.000.000
1,9 tấn
4,380 x 1,890 x 1,870
 • Hỗ trợ vay vốn lên tới 50%
 • Odo 21.000km
 • Đăng kiểm còn tới 04/2024
 • Bảo hành còn tới năm 2025

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Lạnh

785.000.000
1,9 tấn
4450 x 1950 x 1950/680  mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Inox

1,9 tấn
4,360 x 1,870 x 1,890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Nhôm Hòa Phúc

1,9 tấn
4350 x 1880 x 1890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Xe Ben 2,5 khối

1,9 tấn
2.900x1.580x540 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR230 2.2 Tấn Thùng Lạnh

1,9 tấn
3520*1810*1780 (lọt lòng)
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu – QKR – QLR77FE4A – CABIN SÁT-XI

1,9 tấn
 
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Lửng

674.000.000
1,9 tấn
4390 x 1860 x 425/--- mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Kín

688.000.000
1,9 tấn
4480 x 1860 x 1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt

688.000.000
1,9 tấn
4450 x 1880 x 735/1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ