Thùng lửng

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
2,4 tấn
3570 x 1740 x 425/---  mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Lửng

537.000.000
2,4 tấn
4390 x 1740 x 425/--- mm
  • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 3 Tấn Thùng Lửng

537.000.000
3 tấn
4330 x 1750 x 480 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ