Xe tải ISUZU F-Series

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.7 Tấn Thùng Lửng

923.000.000
6,7 tấn
6750 x 2350 x 535 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.5 Tấn Thùng Mui Bạt

941.000.000
6,5 tấn
6750 x 2350 x 2060 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.5 Tấn Thùng Kín

945.000.000
6,5 tấn
6750 x 2350 x 2060 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 9 Tấn Thùng Lửng

1.338.000.000
9 tấn
7250 x 2350 x 635 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 8.7 Tấn Thùng mui bạt

1.358.000.000
8,7 tấn
7250 x 2350 x 735/2150 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 8.5 Tấn Thùng Kín

1.362.000.000
8,5 tấn
7250 x 2350 x 2300 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8.5 Tấn Thùng Lửng

1.372.000.000
8,5 tấn
8170 x 2350 x 635mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8 Tấn Thùng Mui Bạt

1.394.000.000
8 tấn
8170 x 2350 x 735/2150 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8 Tấn Thùng Kín

1.399.000.000
8 tấn
300 x 2360 x 2270 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34UE4 8 Tấn Thùng Lửng

1.398.000.000
8 tấn
9600 x 2350 x 635 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34UE4 7 Tấn Thùng Mui Bạt

1.423.000.000
7 tấn
9500 x 2350 x 735/2150 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34UE4 7.4 Tấn Thùng Kín

1.431.000.000
7,4 tấn
9470 x 2350 x 2290 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ