Thùng kín

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.5 Tấn Thùng Kín

945.000.000
6,5 tấn
6750 x 2350 x 2060 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 8.5 Tấn Thùng Kín

1.362.000.000
8,5 tấn
7250 x 2350 x 2300 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8 Tấn Thùng Kín

1.399.000.000
8 tấn
300 x 2360 x 2270 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34UE4 7.4 Tấn Thùng Kín

1.431.000.000
7,4 tấn
9470 x 2350 x 2290 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 14.8 Tấn Thùng Kín

1.671.000.000
14,8 tấn
7700 x 2350 x 635 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 14.8 Tấn Thùng Kín

1.745.000.000
14,8 tấn
9600 x 2350 x 2300 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ