Thùng mui bạt

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Mui Bạt

500.000.000
2,4 tấn
3,580 x 1,750 x 1,900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 1.4 Tấn Thùng Bạt

550.000.000
1,4 tấn
4330 x 1730 x 735/1900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Bạt

550.000.000
2,4 tấn
4330 x 1750 x 735/1900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.9 Tấn Thùng Bạt

550.000.000
2,9 tấn
4330 x 1750 x 1750 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt

688.000.000
1,9 tấn
4450 x 1880 x 735/1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 3 Tấn Thùng Mui Bạt

688.000.000
3 tấn
4450 x 1880 x 735/1780 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Mui Bạt

736.000.000
3.5 tấn
5,150 x 2,020 x 690/1,860 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 4 Tấn Thùng Mui Bạt

736.000.000
4 tấn
5,150 x 2,135 x 735/1,900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5.7 Tấn Thùng Mui Bạt

798.000.000
5,7 tấn
5700 x 2135 x 735/2050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Bạt

798.000.000
5 tấn
5,700 x 2,135 x 735/2,050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5.7 Tấn Thùng Mui Bạt

844.000.000
5,7 tấn
6,150 x 2,135 x 735/2,050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Mui Bạt

844.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 735/2,050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.5 Tấn Thùng Mui Bạt

941.000.000
6,5 tấn
6750 x 2350 x 2060 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 8.7 Tấn Thùng mui bạt

1.358.000.000
8,7 tấn
7250 x 2350 x 735/2150 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8 Tấn Thùng Mui Bạt

1.394.000.000
8 tấn
8170 x 2350 x 735/2150 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ