Thùng mui bạt

Xe Tải Isuzu NQR550 5 Tấn Thùng Mui Bạt

5 tấn
5720*2090*725/2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu FRR650 6.5 Tấn Thùng Mui Bạt Hòa Phúc

6,5 tấn
6700 x 2300 x 780/2065 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 280.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR270 2.5 Tấn Thùng Mui Bạt

2,5 tấn
4,380 x 1,850 x 1,770 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 200,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt

1,9 tấn
3570*1860*675/1900 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 250.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 8.1 Tấn Thùng Mui Bạt

8 tấn
8170*2350*2150/735mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 400.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 7.5 Tấn Thùng Mui Bạt

7.5 tấn
9500*2370*2150/875 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 400.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVM1500 15 Tấn Thùng Mui Bạt

1,9 tấn
9300*2350*2150/730 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 520,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu FVM1500 Xe Chở Bia

14,8 tấn
9170*2380*2500/2450 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đơn hơn 70%
 • Liên hệ để biết thêm thông tin về giá

Xe Tải Isuzu FRR650 6.5 Tấn Thùng Mui Bạt

6,5 tấn
6680 x 2320 x 770*2060 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 280.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu NPR400 3.5 Tấn Thùng Mui Bạt

3.5 tấn
5150*1900*2135 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5 Tấn Thùng Mui Bạt

5,7 tấn
6120*2110*2050/-- mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

[Xe thanh lý]Xe Tải Isuzu QKR270 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt

1,9 tấn
4,380 x 1,870 x 1,890mm
 • Odo 21.000km
 • Đăng kiểm còn tới 04/2024
 • Bảo hành còn tới năm 2025

Xe Tải Isuzu QKR210 2.3 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Inox Hòa Phúc

2.3 tấn
4,450 x 1,850 x 1,890 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 200.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Inox

1,9 tấn
4,350 x 1,880 x 680/1,890 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 200.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR210 2.3 Tấn Thùng Mui Bạt Bửng Nhôm Hòa Phúc

1,9 tấn
4350 x 1880 x 680/1890 mm
 • Trả trước 240.000.000 triệu nhận xe
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%