Thùng lửng

Xe Tải Isuzu QKR270 2.790 Tấn Thùng Lửng

2,8 tấn
4,360 x 1,870 x 1,770 mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 175,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR210 2.250 Tấn Xe Chở Kính

2,2 tấn
4380 x 1,860 x 425 mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước 200.000.000 triệu nhận xe

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Thùng Lửng

1,9 tấn
3600*1870*460/-- mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 160.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 8.7 Tấn Thùng Lửng

8,7 tấn
8000 x 2350 x 640/--mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
  • Trả trước chỉ từ 400.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FRR650 5 Tấn Xe Cẩu Tadano

5 tấn
6130*2350*570 mm
  • Hỗ trợ trả góp lên đơn hơn 70%
  • Liên hệ để biết thêm thông tin về giá