Thùng lửng

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
1,4 tấn
3,580 x 1,750 x 480 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Lửng

491.000.000
2,4 tấn
3570 x 1740 x 425/---  mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Lửng

537.000.000
2,4 tấn
4390 x 1740 x 425/--- mm
 • Giảm 100% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 3 Tấn Thùng Lửng

537.000.000
3 tấn
4330 x 1750 x 480 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Lửng

674.000.000
1,9 tấn
4390 x 1860 x 425/--- mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Lửng

718.000.000
3.5 tấn
5,150 x 2,135 x 480 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 4 Tấn Thùng Lửng

718.000.000
4 tấn
5150 x 2135 x 480 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Lửng

781.000.000
5 tấn
5720 x 2090 x 525 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 6 Tấn Thùng Lửng

826.000.000
6 tấn
6,150 x 2,135 x 535 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Lửng

826.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 535 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 6.7 Tấn Thùng Lửng

923.000.000
6,7 tấn
6750 x 2350 x 535 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 9 Tấn Thùng Lửng

1.338.000.000
9 tấn
7250 x 2350 x 635 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 8.5 Tấn Thùng Lửng

1.372.000.000
8,5 tấn
8170 x 2350 x 635mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVR34UE4 8 Tấn Thùng Lửng

1.398.000.000
8 tấn
9600 x 2350 x 635 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 15.5 Tấn Thùng Lửng

1.646.000.000
15,5 tấn
7700 x 2350 x 535 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 15.5 Tấn Thùng Lửng

1.712.000.000
15,5 tấn
9300 x 2350 x 2300 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ