Thùng kín

Xe Tải Isuzu NQR550 5.5 Tấn Thùng Kín

5.5 tấn
6130*2090*2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu FVM1500 14,8 Tấn Thùng Kín

14,8 tấn
9300*2350*2300 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 500,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 7.4 Tấn Thùng Kín

7,4 tấn
9600*2350*2300mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 500.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FRR650 6.5 Tấn Thùng Kín

6,5 tấn
6750*2350*2060 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 300.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu FVR900 6.7 Tấn Thùng Cấu Kiện Điện Tử

6,7 tấn
9630 x 2380 x 2580/-- mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Liên hệ để biết thêm chi tiết về giá

Xe Tải Isuzu QKR230 1.9 Tấn Thùng Kín

1,9 tấn
3580*1850*1990 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 160.000.000 triệu

Xe Tải Isuzu NQR550 5 Tấn Thùng Kín

5 tấn
5700*2135*2050 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe tải Isuzu NPR400 3.5 Tấn Thùng Kín

3,9 tấn
5150*1900*2135 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 225,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR270 2.4 Tấn Thùng Kín

2,4 tấn
4,360 x 1,870 x 1,770 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước chỉ từ 175,000,000 triệu

Xe Tải Isuzu QKR210 1.9 Tấn Thùng Kín

1,9 tấn
4450 x 1,870 x 1,890 mm
 • Hỗ trợ trả góp lên đến hơn 70%
 • Trả trước 175.000.000 triệu nhận xe