Thùng kín

Xe tải Isuzu QLR77FE4 1.9 Tấn Thùng Kín

516.000.000
1,9 tấn
3,600 x 1,870 x 1,870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Kín

500.000.000
1,4 tấn
3510 x 1760 x 1890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.9 Tấn Thùng Kín

500.000.000
1,9 tấn
3580 x 1730 x 1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Kín

500.000.000
2,4 tấn
3580 x 1730 x 1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 1.4 Tấn Thùng Kín

550.000.000
1,4 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Kín

550.000.000
2,4 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.9 Tấn Thùng Kín

550.000.000
2,9 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 1.9 Tấn Thùng Kín

688.000.000
1,9 tấn
4480 x 1860 x 1870 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 3 Tấn Thùng Kín

688.000.000
3 tấn
4450 x 1880 x 1780/--- mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 4 Tấn Thùng Kín

736.000.000
4 tấn
5150 x 2070 x 1890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 3.5 Tấn Thùng Kín

736.000.000
3.5 tấn
5150 x 2070 x 1890 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5.7 Tấn Thùng Kín

799.000.000
5,7 tấn
5,700 x 2,135 x 2,050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5.5 Tấn Thùng Kín

799.000.000
5.5 tấn
5780 x 2090 x 2050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 5 Tấn Thùng Kín

799.000.000
5 tấn
5,700 x 2,135 x 2,050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5 Tấn Thùng Kín

847.000.000
5 tấn
6,150 x 2,135 x 2,050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 5.7 Tấn Thùng Kín

847.000.000
5,7 tấn
6,150 x 2,135 x 2,050 mm
 • Giảm 50% phí trước bạ