Thùng kín

Xe tải Isuzu QLR77FE4 1.9 Tấn Thùng Kín

516.000.000
1,9 tấn
3,600 x 1,870 x 1,870 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.4 Tấn Thùng Kín

500.000.000
1,4 tấn
3510 x 1760 x 1890 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 1.9 Tấn Thùng Kín

500.000.000
1,9 tấn
3580 x 1730 x 1870 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 2.4 Tấn Thùng Kín

500.000.000
2,4 tấn
3580 x 1730 x 1870 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 1.4 Tấn Thùng Kín

550.000.000
1,4 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.4 Tấn Thùng Kín

550.000.000
2,4 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 2.9 Tấn Thùng Kín

550.000.000
2,9 tấn
4330 x 1750 x 1900 mm
  • Giảm 50% phí trước bạ