0767 000 333

Lọc sản phẩm

ISUZU N-SERIES: MODEL NQR75LE4

ISUZU N-SERIES MODEL NQR75LE4 Kế thừa và nâng cấp bởi nền tảng công nghệ hiện đại, ISUZU FORWARD N-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4, sở hữu các ưu điểm vượt trội : Chất lượng – Bền bỉ – An toàn – Tiết kiệm. Đây là sự đầu tư tối ưu nhất cho mọi nhu cầu vận tải. Trọng tải 9,500 kg Kích thước 7,405 x 2,170 x 2,370 mm Công suất 155…

ISUZU N-SERIES MODEL NQR75ME4

ISUZU N-SERIES MODEL NQR75ME4 Kế thừa và nâng cấp bởi nền tảng công nghệ hiện đại, ISUZU FORWARD N-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4, sở hữu các ưu điểm vượt trội: Chất lượng – Bền bỉ – An toàn – Tiết kiệm. Đây là sự đầu tư tối ưu nhất cho mọi nhu cầu vận tải. Trọng tải 9,500 kg Kích thước 7,865 x 2,170 x 2,370 mm Công suất 155 Ps…

ISUZU N-SERIES MODEL NPR85KE4

ISUZU N-SERIES MODEL NPR85KE4 Kế thừa và nâng cấp bởi nền tảng công nghệ hiện đại, ISUZU FORWARD N-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4, sở hữu các ưu điểm vượt trội: Chất lượng – Bền bỉ – An toàn – Tiết kiệm. Đây là sự đầu tư tối ưu nhất cho mọi nhu cầu vận tải. Trọng tải 7,500 kg Kích thước 6,770 x 2,050 x 2,300 mm Công suất 124 Ps…

ISUZU N-SERIES MODEL NMR85HE4

ISUZU N-SERIES MODEL NMR85HE4 Kế thừa và nâng cấp bởi nền tảng công nghệ hiện đại, ISUZU FORWARD N-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4, sở hữu các ưu điểm vượt trội: Chất lượng – Bền bỉ – An toàn – Tiết kiệm. Đây là sự đầu tư tối ưu nhất cho mọi nhu cầu vận tải. Trọng tải 6,000 kg Kích thước 6,040 x 1,860 x 2,210 mm Công suất 124 Ps Tiêu…

ISUZU N-SERIES MODEL NMR77EE4

ISUZU N-SERIES MODEL NMR77EE4 Kế thừa và nâng cấp bởi nền tảng công nghệ hiện đại, ISUZU FORWARD N-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4, sở hữu các ưu điểm vượt trội: Chất lượng – Bền bỉ – An toàn – Tiết kiệm. Đây là sự đầu tư tối ưu nhất cho mọi nhu cầu vận tải. Trọng tải 5,500 kg Kích thước 4,920 x 1,850 x 2,195 mm Công suất 105 Ps Tiêu…